hegnsarbejde

Har I brug for hegn af enhver art, har vi mulighed for at vejlede og udføre opgaven.
Vores erfaring med hegnsarbejde er lang og bred. Vi projekterer og monterer efter aftale.

Hestehegn: Flotte hegn efter ønske – ved din ejendom eller på mark.
Kreaturhegn: Indhegning på mark eller fangefolde.
Fårehegn: Lette flytbare løsninger eller gedigent stationært hegn.
Hjortehegn: Kraftigt og stabilt hjortehegn.
Skovhegn: Alle typer i skovbruget og om juletræer.
Låger: Montering af låger og færiste.
Fodhegn: Som eksempel ved p-pladser og som afgrænsning.
Rydning: Vi rydder og beskærer alle typer hegnslinjer.
Bygning: Af små og store læskure/stalde.
Reparationer: Af alle hegnstyper og nævnte bygningstyper.

Med vore små maskiner udføres alt arbejde skånsomt, med mindst mulig
belastning af naturen.

 

Skovgaard Træpleje • Jens Jørgensen • Vornæs Skovvej 10 • Tåsinge • 5700 Svendborg • tlf. 2125 4061

 

Designed by www.graphic-solutions.dk