trÆbeskÆring

Skovgaard Træpleje udfører alle former for træbeskæring.
Vi har stor praktisk erfaring og gør brug af de nyeste teknikker og viden på området.
Desuden har vi ETW certificeret mandskab.

Kronereduktion:

Hvis kronen er til gene for bygninger, ledninger eller gadelamper mv., er det nødvendigt at beskære den.
Det kan også være en god løsning, hvis I har behov for mere lys og luft eller ønsker at forbedre træets symmetri.

SikkerhedsbeskÆring:

Denne beskæringsform bruges, når træet har mange tørre eller døde grene, som kan være til fare for personer, trafik eller bygninger.
Der kan også beskæres kraftigere på de enkelte træer for at mindske risikoen for at større grene brækker af og forvolder ulykker/skader. Dette gør vi dog kun på træer, som indgår i en plan for træer, der er risikovurderet.

 

Skovgaard Træpleje • Jens Jørgensen • Vornæs Skovvej 10 • Tåsinge • 5700 Svendborg • tlf. 2125 4061

 

Designed by www.graphic-solutions.dk