risikovurdering

Når du har ansvaret for arealer med træer, der står hvor mennesker færdes, i nærheden af trafik eller bygninger, ved du også, hvor vigtigt det er, at bevoksning og træer er sunde og ikke udgør nogen form for risiko.
Dette sikrer du ved at lade træerne gennemgå for råd/svamp, tørre grene, anden svækkelse og kroneskader. Vi anbefaler, at det sker hvert andet år med en afsluttende rapport.

Skovgaard Træpleje har i denne sammenhæng et tæt samarbejde med skovfoged Klaus Jørgensen, som er en af de mest kyndige og erfarne indenfor risikovurdering af træer. Som selvstændig og uvildig gennemgår han eksempelvis træer for Odense Kommune, flere fynske godser og en række private skovejere.

Kontakt skovfoged Klaus Jørgensen på mobil: 30 70 21 40.

 

 

Skovgaard Træpleje • Jens Jørgensen • Vornæs Skovvej 10 • Tåsinge • 5700 Svendborg • tlf. 2125 4061

 

Designed by www.graphic-solutions.dk